Archive for the 'Arsip Doa'

Sujud Tilawah

Hal-hal yang diada-adakan dalam sujud tilawah :  151. Beribadah dengan membaca ayat-ayat sujud dalam al-Qur`an. Yaitu membaca dua belas ayat dan...
Read more

Al-Mulaqqabat Dalam Qira’at

Di dalam syari’at disebutkan laqab, sebutan dua surat atau lebih dengan sebutan khusus; seperti az-Zahrawain, yaitu surat al-Baqarah dan Ali...
Read more

Bid’ah-Bid’ah Khatam

119. Menggabungkan dua mua’dzin pada malam khataman sambil bertakbir bersama-sama. 120. Membaca surat al-Ikhlas sebanyak tiga kali usai khataman. ...
Read more